Psikolojinin Tarihçesi

İnsanoğlu çok eski zamanlardan beri kendi doğasından ve davranışlarından etkilenmiş, bunların üzerine birçok felsefi tez türetmiştir. Eski Yunan’dan başlayarak günümüze kadar uzanan ve bellek, öğrenme, motivasyon, algı ve rüyalar gibi insan doğasına ait konulara dair sorgular psikolojide geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki etkileşimin önemli bir göstergesidir. Psikolojinin zihinsel temelleri çok eskilere dayanmasına rağmen, modern bir bilim olarak var olması henüz bir asırlık dönemi yeni geride bırakmıştır. Bu durumu, 19. yüzyılın psikologlarından Hermann Ebbinghaus şu sözleriyle izah etmiştir:

Psikoloji uzun bir geçmişe; fakat kısa bir tarihe sahiptir.

Psikoloji, eski felsefi geleneğinden kopup kendini modern bir bilim olarak ortaya koyabilmesini, insan doğasına ait soruları cevaplandırırken kullandığı metotlara borçludur. Psikolojiyi felsefeden kopartıp farklı bir disiplin olarak bilim dünyasına dahil eden şey, onun kabul edilen farklı yaklaşımları ve kullandığı teknikleri olmuştur. (psikolog) Psikologlar psikolojiyi, geride bıraktığımız yaklaşık 100 yıllık bir süreç içerisinde temellendirmiş, psikolojinin ana konularını belirlemiş ve onu felsefeden bağımsız bir disiplin haline getirmişlerdir.

Psikolojinin bağımsız bir disiplin olarak geliştiğinin ilk kanıtları, 19. yüzyılın son 25 yılında ortaya çıkmıştır. Bu dönemde örneğin; Almanya’nın Leipzig kentinde Wilhelm Wundt yeryüzündeki ilk psikoloji laboratuarını kurmuştur. Wundt ayrıca 1881 yılında içeriğinde deneysel bazı raporları barındıran ve “Philosophische Studien” (Felsefe Çalışmaları) ismindeki dünyanın ilk psikoloji dergisini kurmuştur. Pennsylvania Üniversitesi 1888 yılında James McKeen Cattell’ı dünyanın ilk psikoloji profesörü olarak göreve atadı ve böylelikle psikoloji kendini akademik alanda da ispat etmiş oldu. Cattell, “psikoloji profesörü” ünvanına sahip olan dünyadaki ilk isim olmuştur.1887 yılında Stanley Hall, Amerika’nın ilk psikoloji dergisi olan “American Journal of Psychology” (Amerikan Psikoloji Dergisi) isimli dergiyi kurdu. 1908 yılında William Mc Dougall isimli İngiliz bir psikolog, psikolojiyi ilk kez “davranış bilimi” olarak tanımladı. Böylelikle psikoloji ilk kez tam zeminle tanımlanmış ve literatüre “davranış bilimi” olarak geçmiştir.

En İyi Psikologlar

Psikoloji (Yunanca, psihologia: Psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji kelimesi Psykhe (ruh) ve logos(bilim) kelimelerinden türemiş bir sözcüktür. İnsanın içsel durumlarını, ruhunu, özünü heyecan ve düşünme gibi kavramların kanunlarını bulmaya çalışır. Daha açık bir ifadeyle insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, dünyaya nasıl baktıklarını inceler. İnsanların nasıl öğrendiğini, nasıl anladığını, nasıl davrandığını, neler hissettiğini araştıran bilim olarak karşımıza çıkar. İnsanların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri hatta bedensel fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan biyolojik aktiviteler bile psikoloji biliminin çalışma alan içine girmektedir. İnsan bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme sağlamak ister. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.(psikolog)

Uzman Psikologlar

Psikolojik sorunları olsun ya da olmasın, çoğu insan psikologluk mesleğinin ne olduğu, psikologların ne iş yaptığı, nasıl psikolog olunduğu konularını merak etmektedir.(psikolog) Yine çoğu insan psikoloğun kim olduğunu kendine göre tanımlar. Kimileri, psikoloğun insanların kişiliklerini çözen, medyum gibi tek bakışta nasıl bir insan olduklarını anlayan, kişiliklerindeki bozuklukları ilaçlarla ya da telkinlerle tedavi eden uzmanlar olarak hayal ederler. Kimileri için ise psikolog, kimseye anlatılamayacak sırlarını anlatabilecekleri, onları her koşulda onaylayacak, öğütler verecek bir dert ortağı, sohbet arkadaşıdır. Hatta birçok insan bu bakış açısıyla, psikolog desteği almak yerine “derdimi arkadaşımla da konuşur, paylaşırım ne farkı var?” diye düşünüp, sorunları için uzman desteği aramaya yanaşmazlar. Psikoloji bir bilim olarak insanlara tanıtılmamaktadır. Psikologx.com olarak psikolog kimdir diye genel bir tanım yapacak olursak, insan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir diyebiliriz.(psikolog)

Psikologlar Ne Yapar?

Psikologlar ne yapar sorusunu sizin için ayrıntılı olarak araştırdık. -İnsan ve hayvanlarda davranış biçimlerini inceler ve sebeplerini araştırır. -İnsanların düşünce biçimlerini, duygusal değişimleri ve bunların kaynaklarını inceler, bu konularda araştırmalar yürütür. -Çeşitli kişilik, zeka, yetenek, davranış, tutum ölçekleri kullanarak sorunun olası kaynağı, türü ve şiddeti hakkında nesnel bilgiler edinmeye çalışır. -Ruhsal sorunlar yaşayan kişilerle görüşmeler yapar, bu görüşmeler neticesinde sorunun altta yatan sebeplerine dair hipotezler oluşturur. -Belirlenmiş olan hipotezler çerçevesinde, almış olduğu terapi eğitimlerinin tekniklerini kullanarak tedavi planı oluşturur. -İnsanların hayatlarını olumsuz etkileyen, duygusal kaosların altında yatan fiziksel, çevresel ve kişisel faktörleri araştırır ve bu çarpık, işlevsiz düşünce ve davranışları değiştirmek için teknikleri danışanlar ile paylaşır. -Kişilere sorunları hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlar.-Gündelik sorunlarla, iş, aile ve diğer çevresel problemlerle başa çıkabilme yollarını danışanlar ile paylaşır. Kişiye özel sorun çözme becerilerini geliştirmede insanlara destek verir. -İnsanları psikoloji ve ruhsal hastalıklar açısından bilgilendirmek için eğitimler ve seminerler düzenler.

Psikologx.com olarak psikoloji hakkında merak edilenleri sizler için araştırıp değerlendirdik. Psikoloji hakkında merak ettiğiniz başka konularda bize ulaşabilirsiniz. Psikologx.com her zaman yanınızda.

Şehirler: Adana psikolog, Ankara psikolog, Bursa psikolog, Erzurum psikolog, Isparta psikolog, İstanbul psikolog, İzmir psikolog, Konya Psikolog, Balıkesir Psikolog, Kocaeli Psikolog

Psikolog derneklerine de Google‘da aratarak göz atabilirsiniz.